ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างพลังครอบครัวเข้มแข็งในการสร้างภูมิคุ้มกันย... (21 มิ.ย. 2567)  
(ด่วนที่สุด) ทต.ร่วมจิต,ทต.จริม ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิท... (21 มิ.ย. 2567)  
(ด่วนที่สุด) แนวทางสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้เสพ ผุ้ติดยาเสพติด รวมถึงการฟื้นฟูสภา... (21 มิ.ย. 2567)  
(ด่วนที่สุด) การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรม... (21 มิ.ย. 2567)
(ด่วนที่สุด) ขอให้ตรวจสอบโรงเรียนและพฤติกรรมครูให้เด็กนักเรียนทำใบงานเพื่อเป็นข้... (21 มิ.ย. 2567)
(ด่วนที่สุด) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 (21 มิ.ย. 2567)
แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 25... (21 มิ.ย. 2567)
ขอเชิญส่งชื่อบุคคลผู้ที่มีผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BU NUMBER ONE ดีเด่น ประจำ... (20 มิ.ย. 2567)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมถรรนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โ... (20 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ (20 มิ.ย. 2567)
การโอนเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (20 มิ.ย. 2567)
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (20 มิ.ย. 2567)
ขอส่งรายงานประจำปี 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (20 มิ.ย. 2567)
(ด่วนที่สุด) โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติ... (20 มิ.ย. 2567)
โครงการขอรับการอุดหนุนการดำเนินงานของสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหล... (20 มิ.ย. 2567)
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการด... (20 มิ.ย. 2567)
(ด่วนที่สุด) การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปั 2567 รอบเดื... (19 มิ.ย. 2567)
(ด่วนที่สุด) การติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ (19 มิ.ย. 2567)
(ด่วนที่สุด) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดารดูแลผู็สูงอายุที่มีภาว... (19 มิ.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่... (19 มิ.ย. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

29 เม.ย. 67 ร่วมพิธีเจริญ... (29 เม.ย. 2567)  

19 เมษายน 2567 ร่วมพิธีรด... (19 เม.ย. 2567)  

19 เมษายน 2567 ร่วมพิธีทอ... (19 เม.ย. 2567)  

11 เมษายน 2567 ร่วมตรวจด่... (11 เม.ย. 2567)

27 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรร... (27 มี.ค. 2567)

26 มีนาคม 2567 ร่วมพิธีเป... (26 มี.ค. 2567)

18 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรร... (18 มี.ค. 2567)

8 มีนาคม 2567 ร่วมการสัมม... (08 มี.ค. 2567)

4 มีนาคม 2564 ร่วมกิจกรรม... (05 มี.ค. 2567)

4 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรรม... (04 มี.ค. 2567)

28 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิ... (28 ก.พ. 2567)

28 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจสน... (28 ก.พ. 2567)

16 มกราคม 2567 ร่วมกิจกรร... (23 ก.พ. 2567)

20กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิจ... (20 ก.พ. 2567)

14 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจเย... (14 ก.พ. 2567)

13 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมรั... (13 ก.พ. 2567)

11 ก.พ. 2567 ร่วมขบวนแห่ง... (11 ก.พ. 2567)

14 มกราคม 2567 ร่วมกิจกรร... (14 ม.ค. 2567)

7 มกราคม 2567 ร่วมขบวนรถแ... (07 ม.ค. 2567)

ร่วมพิธีบวงสรวงพระยาพิชัย... (07 ม.ค. 2567)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581