ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ด่วนที่สุด) ทต.ท่าปลา,ทต.ร่วมจิต,อบต.ผาเลือด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประ... (11 เม.ย. 2567)  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกำหมายว่าด้วยการสาธารณสุข... (11 เม.ย. 2567)  
ขอเชิญหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมกลุ่มสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) สมาชิกฐาน... (11 เม.ย. 2567)  
(ด่วนที่สุด) แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขอ... (10 เม.ย. 2567)
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขย... (10 เม.ย. 2567)
ขอเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการและสถานที่ในการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วย... (05 เม.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับกา... (05 เม.ย. 2567)
(ทต.ท่าปลา,ทต.ร่วมจิต,อบต.ผาเลือด) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (05 เม.ย. 2567)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี (05 เม.ย. 2567)
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในร... (05 เม.ย. 2567)
(ด่วนที่สุด) การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน... (05 เม.ย. 2567)
(ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ (05 เม.ย. 2567)
(ด่วนที่สุด) ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกั... (05 เม.ย. 2567)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ... (05 เม.ย. 2567)
(ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนโครงการเพิ่... (05 เม.ย. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำและกระบวนการผลิ... (04 เม.ย. 2567)
แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567 (04 เม.ย. 2567)
ประกาศคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 (04 เม.ย. 2567)
(แจ้ง ทต. และ อบต.ทุกแห่ง (ยกเว้น อบต.นางพญา) แจ้งให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้... (04 เม.ย. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยวิธีกา... (04 เม.ย. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

27 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรร... (27 มี.ค. 2567)  

26 มีนาคม 2567 ร่วมพิธีเป... (26 มี.ค. 2567)  

18 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรร... (18 มี.ค. 2567)  

8 มีนาคม 2567 ร่วมการสัมม... (08 มี.ค. 2567)

4 มีนาคม 2564 ร่วมกิจกรรม... (05 มี.ค. 2567)

4 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรรม... (04 มี.ค. 2567)

28 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิ... (28 ก.พ. 2567)

28 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจสน... (28 ก.พ. 2567)

16 มกราคม 2567 ร่วมกิจกรร... (23 ก.พ. 2567)

20กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิจ... (20 ก.พ. 2567)

14 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจเย... (14 ก.พ. 2567)

13 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมรั... (13 ก.พ. 2567)

11 ก.พ. 2567 ร่วมขบวนแห่ง... (11 ก.พ. 2567)

14 มกราคม 2567 ร่วมกิจกรร... (14 ม.ค. 2567)

7 มกราคม 2567 ร่วมขบวนรถแ... (07 ม.ค. 2567)

ร่วมพิธีบวงสรวงพระยาพิชัย... (07 ม.ค. 2567)

21 ธันวาคม 2566 ร่วมกิจกร... (21 ธ.ค. 2566)

5 ธันวาคม 2566 ร่วมพิธีทำ... (05 ธ.ค. 2566)

4 ธันวาคม 2566 ร่วมกิจกรร... (04 ธ.ค. 2566)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เ... (28 พ.ย. 2566)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581