ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือ อปท.เข้ารับการอบรมฯ. (19 ก.ค. 2567)  
การโอนเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (19 ก.ค. 2567)  
การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูดีศรี สกสค. อุตรดิตถ์ ประจำปี ... (19 ก.ค. 2567)  
สทศ.จัดส่งจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 96 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) (19 ก.ค. 2567)
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567 (19 ก.ค. 2567)
(ทต.ร่วมจิต,ทต.จริม) รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน... (19 ก.ค. 2567)
(ทต. ร่วมจิต,ทต.จริม) แจ้งผลการพิจารณาเงิบบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำห... (19 ก.ค. 2567)
(ทต. ทุกแห่ง) การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาค... (18 ก.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) การขอรับการสนับสนุนงบประมารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินร... (18 ก.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษาในโครงการ (หลอมรวมใจ มอบน้ำ... (18 ก.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุด... (18 ก.ค. 2567)
(ทต. จริม) ให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ... (18 ก.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององ... (18 ก.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) การตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อจ... (18 ก.ค. 2567)
แนวทางในการแก้ไขปัยหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 ก.ค. 2567)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) (18 ก.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) ขอคความอนุเคราะห์ตอบแบบรายงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการตา... (18 ก.ค. 2567)
การจัดกิจกรรมรรรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (17 ก.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระ... (17 ก.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำตามกรอบดำเนินการ 3 ปี ขอ... (17 ก.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

17 ก.ค. 2567 ร่วมพิธีเปิด... (17 ก.ค. 2567)  

11 ก.ค. 2567 ร่วมกิจกรรมจ... (11 ก.ค. 2567)  

6 มิ.ย.67 ร่วมประชุมการตร... (08 ก.ค. 2567)  

2 ก.ค.67 ร่วมพิธีเปิดอบรม... (02 ก.ค. 2567)

21 มิ.ย.67 ร่วมบริจาคโลหิ... (21 มิ.ย. 2567)

5 มิ.ย.67 ร่วมกิจกรรมจิตอ... (05 มิ.ย. 2567)

3 มิ.ย.67 ร่วมพิธีวันเฉลิ... (03 มิ.ย. 2567)

29 เม.ย.67 ร่วมพิธีเจริญพ... (29 เม.ย. 2567)

29 เม.ย. 67 ร่วมพิธีเจริญ... (29 เม.ย. 2567)

19 เมษายน 2567 ร่วมพิธีรด... (19 เม.ย. 2567)

19 เมษายน 2567 ร่วมพิธีทอ... (19 เม.ย. 2567)

11 เมษายน 2567 ร่วมตรวจด่... (11 เม.ย. 2567)

27 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรร... (27 มี.ค. 2567)

26 มีนาคม 2567 ร่วมพิธีเป... (26 มี.ค. 2567)

18 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรร... (18 มี.ค. 2567)

8 มีนาคม 2567 ร่วมการสัมม... (08 มี.ค. 2567)

4 มีนาคม 2564 ร่วมกิจกรรม... (05 มี.ค. 2567)

4 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรรม... (04 มี.ค. 2567)

28 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิ... (28 ก.พ. 2567)

28 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจสน... (28 ก.พ. 2567)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581