ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2567 (17 พ.ค. 2567)  
หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเ... (17 พ.ค. 2567)  
(ด่วนที่สุด) ทต. ท่าปลา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนยุ... (17 พ.ค. 2567)  
(ด่วนที่สุด) ทต. จริม การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุด... (17 พ.ค. 2567)
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศฑผู้สูงอายุตามประเพณี (17 พ.ค. 2567)
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมช... (17 พ.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัส... (17 พ.ค. 2567)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีหน่วยงานอื่นเป็... (17 พ.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโรงเชือดในพื้นที่ท้องถิ่น (17 พ.ค. 2567)
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคั... (17 พ.ค. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safe... (17 พ.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้องค์องค์กรปกครองส่วนท้อง... (17 พ.ค. 2567)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวินัยคณะกรรมการสอบสวนท... (17 พ.ค. 2567)
(ทต.ร่วมจิต แลุะ ทต.จริม) การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเ... (16 พ.ค. 2567)
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสถานศึกษาทราบถึงแถลงการณ์ความห่วงใยขอ... (16 พ.ค. 2567)
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำดื่มของโรงเรียน (16 พ.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) การอนุมัติแก้ไขข้อความในรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเกิดจากความคล... (16 พ.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนการก่อสร้าง ปร... (16 พ.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนการก่... (16 พ.ค. 2567)
(ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับ... (16 พ.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

29 เม.ย. 67 ร่วมพิธีเจริญ... (29 เม.ย. 2567)  

19 เมษายน 2567 ร่วมพิธีรด... (19 เม.ย. 2567)  

19 เมษายน 2567 ร่วมพิธีทอ... (19 เม.ย. 2567)  

11 เมษายน 2567 ร่วมตรวจด่... (11 เม.ย. 2567)

27 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรร... (27 มี.ค. 2567)

26 มีนาคม 2567 ร่วมพิธีเป... (26 มี.ค. 2567)

18 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรร... (18 มี.ค. 2567)

8 มีนาคม 2567 ร่วมการสัมม... (08 มี.ค. 2567)

4 มีนาคม 2564 ร่วมกิจกรรม... (05 มี.ค. 2567)

4 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรรม... (04 มี.ค. 2567)

28 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิ... (28 ก.พ. 2567)

28 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจสน... (28 ก.พ. 2567)

16 มกราคม 2567 ร่วมกิจกรร... (23 ก.พ. 2567)

20กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิจ... (20 ก.พ. 2567)

14 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจเย... (14 ก.พ. 2567)

13 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมรั... (13 ก.พ. 2567)

11 ก.พ. 2567 ร่วมขบวนแห่ง... (11 ก.พ. 2567)

14 มกราคม 2567 ร่วมกิจกรร... (14 ม.ค. 2567)

7 มกราคม 2567 ร่วมขบวนรถแ... (07 ม.ค. 2567)

ร่วมพิธีบวงสรวงพระยาพิชัย... (07 ม.ค. 2567)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581