ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ผู้บริหาร
Responsive image
Responsive image
นางสาวฐิตาภัทร์ เกิดแก้ว
ท้องถิ่นอำเภอท่าปลา
Responsive image
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
รองนายก 1
Responsive image
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
รองนายก 2
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
ที่ปรึกษา 1
Responsive image
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
ที่ปรึกษา 2
Responsive image
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
เลขานุการนายก
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581