ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 มิ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ผลการคัดเลือกผู้แทนนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
11 มิ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
11 มิ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
11 มิ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมารการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
11 มิ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรืแค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
11 มิ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประเมินประสิทะิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าะรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562
11 มิ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
11 มิ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ หัวข้อ เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
11 มิ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ หัวข้อ เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
09 มิ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581