ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 พ.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา การโอนเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
25 พ.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
25 พ.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 6 -20
25 พ.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) การตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งสายงานผุ้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน
25 พ.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา แบบสำรวจ การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์รกปกครองส่วนท้องถิ่น
25 พ.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา การดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ชุมชน คนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
25 พ.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต,ทต.จริม การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 26
25 พ.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมที่เว็บไซต์สาสุข อุ่นใจ คนไทยรอบรู้ 2566
25 พ.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ขอส่งแนวทางการตอบข้อหารือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน
25 พ.ย. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวักรรมไทย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581