ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ก.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565
04 ก.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
04 ก.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
04 ก.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2566
04 ก.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ขอหารือการใช้จ่ายเงินสะสม
04 ก.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ทต. ร่วมจิต) ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมกับกองทุนการออมแห่งชาติ
04 ก.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ทต. ร่วมจิต) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย
04 ก.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ทต.ร่วมจิต) โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
04 ก.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตและจัดการน้ำประปา
04 ก.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581