ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 40 รุ่นๆละ 3วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564
18 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา แจ้งความคืบหน้าการบันทึกข้อมูลของ อปท.ในระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)
18 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา แจ้งความคืบหน้าการบันทึกข้อมูลของ อปท.ในระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)
18 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา แจ้งความคืบหน้าการบันทึกข้อมูลของ อปท.ในระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)
18 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
18 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรและปริญญาเอก
18 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
18 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) แบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท.
17 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย อุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก)
17 ก.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ประชาสัมพันธ์คู่มือการรายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่ายไตรมาสของ อปท. และการรายงานการเงินประจำปีของ อปท.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581