ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพหลัก ได้แก่
1.  ทำไร่   
2.  ทำนา    
3.  ทำสวน 
 
อาชีพเสริม ได้แก่
1.  เลี้ยงสัตว์  
2.  เลี้ยงปลา  
3.  ทำการประมง 
 
จำนวนธนาคาร 
 
มี 2 แห่ง ได้แก่
1.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  (สาขาท่าปลา)
2.  ธนาคารออมสิน  (สาขาท่าปลา)


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581