ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูพญาพ่อ
Responsive image
ภูพญาพ่อเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ บริเวณที่ดินป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สาย ในท้องที่ตำบลสวนเขื่อน ตำบลป่าแดง ตำบลช่อแฮ  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  และป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ป่าแม่จริม และป่าน้ำปาด ในท้องที่ตำบลท่าแฝก ตำบลนางพญา ตำบลน้ำหมัน ตำบลจริม ตำบลท่าปลา ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา และตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนประกอบด้วยป่านานาชนิดที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 624,468 ไร่  ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา และเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก เช่น เก้ง กวาง หมูป่า หมี และสัตว์ปีกอีกไม่น้อยกว่า 200 ชนิด ได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ 30 กันยายน 2541  จุดที่สูงที่สุดของอุทยาน ฯ คือ ยอดเขาภูพญาพ่อ สูงถึง 1,350 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีฝนตกชุกในช่วง พฤษภาคม – กันยายน ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด  นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 87 ของประเทศไทย
ภูพญาพ่อ 
เป็นจุดสูงสุดบนเส้นทางสายเชิงทอง - กิ่วเคียน สูง 1,350 เมตร จากระดับน้ำทะเล และยังเป็นยอดเขาสูงสุดที่แบ่งเขตแดนระหว่างแพร่กับอุตรดิตถ์ บนภูพญาพ่อ ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านในท้องถิ่นที่มองเห็นเขาและผืนป่ากว้างไกลไปจนสุดสายตาที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เส้นทางช่วงต่อไปถนนจะไต่ระดับลงจากเขาจนไปสิ้นสุดที่อำเภอท่าปลา และสามารถเดินทางต่อไปถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติได้
 
   
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2561