ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ด่วนที่สุด) แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปจ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (เงินเหลือจ่าย)
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2564