ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฉบับที่...พ.ศ.....
ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอต่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฉบับที่...พ.ศ.....
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2567