ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อเสริมสร้างคนไทยคุณภาพ (การดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 0-5 ปี ด้านพัฒนาการและโภชนาการตามวัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567
ขอเชิญอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อเสริมสร้างคนไทยคุณภาพ (การดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 0-5 ปี ด้านพัฒนาการและโภชนาการตามวัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2567
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2567