ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2566