ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.เข้าร่วมประชุมสัมมนาทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ฯ
ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.เข้าร่วมประชุมสัมมนาทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ฯ
ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.เข้าร่วมประชุมสัมมนาทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ฯ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565