ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งเสริม พัฒนา และยกรดับผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์รกปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565