ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2564