ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ทต. ทุกแห่ง) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่วกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2545
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564