ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ด่วนที่สุด) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมารของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3)
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564